تصویری پیدا نشد

درمان زگیل تناسلی

90% زگیل های تناسلی ناشی از پاپیلوماویروس انسانی HPV نوع 6 یا 11 هستند. HPV نوع 6 یا 11، معم...