تصویری پیدا نشد

آسیب مغزی

آسیب مغزی آسیبی است که باعث تخریب یا زوال سلول های مغزی می شود. طبق گزارشات انجمن آس...

تصویری پیدا نشد

اختلالات مغزی

اختلالات مغزی چیست؟ مغز مرکز کنترل بدن است. بخشی از سیستم عصبی است که شامل نخاع و شب...

تصویری پیدا نشد

تومور مغزی

تومور مغزی تجمع یا توده ای از سلول های غیر طبیعی در مغز است. جمجمه، که مغز را محصور م...

تصویری پیدا نشد

آبسه مغزی

آبسه در مغز یک فرد سالم، معمولا ناشی از عفونت باکتریایی است. آبسه های قارچی مغز در ا...

تصویری پیدا نشد

صرع لوب گیجگاهی

صرع لوب گیجگاهی چیست؟ صرع، اختلالی مغزی است که باعث تغییراتی در فعالیت سلول مغزی م...