فیزیوتراپی و درمان فیزیکی برای بی اختیاری ادرار

درمان فیزیکی و فیزیوتراپی بی اختیاری ادرار

بسیاری از افراد در زمانی که نمی خواهند، دچار نشت ادرار می شوند. این وضعیت، بی اختیاری ادرار نام دارد. بی اختیاری ادرار، جزء طبیعی افزایش سن نبوده و می تواند ناشی...