زردی پوست

علت زردی پوست چیست؟

یرقان اصطلاحی پزشکی است که به معنی زردی پوست و چشم ها است. یرقان، به تنهایی بیماری نیست، اما نشانه بسیاری از بیماری های زمینه ای است. یرقان زمانی ایجاد می شود که...