بلوک عصبی چیست

منظور از بلوک های عصبی چیست؟

بلوک عصبی چیست؟ بلوک های عصبی، تزریق بی حس کننده موضعی در نزدیکی عصب یا گروهی از اعصاب برای کاهش درد است. این کار به ویژه در تعیین منشا درد مفید است. تزریق...

کلینیک تست نوار عصب و عضله

یادمان تب کلینیک تخصصی تست نوار عصب و عضله در تهران ، تست نوار عصب و عضله یا الکترومیوگرافی (EMG) پاسخ عضله یا فعالیت الکتریکی را در پاسخ به یک تحریک عصبی عضله...