تست فلوروسکوپی نوار مثانه چیست FUDS

تست فلوروسکوپی نوار مثانه یا FUDS چیست در تست یوروداینامیک یا تست نوار مثانه به وسیله تجهیزات کامپیوتری پیچیده فشارهای وارد بر مثانه و مجرای ادرار مورد بررسی...