تست نوار عصب در تهران

تست نوار عصب در تهران

الکترومایوگرافی (EMG) یا تست نوار عصب، یک روش تشخیصی برای ارزیابی سلامت ماهیچه ها و سلول های عصبی است که عضلات را کنترل می کند. این سلول های عصبی، نورون های حرکتی...