بزرگی خوش خیم پروستات، تشخیص و روش های درمان

بزرگی خوش خیم پروستات ، تشخیص و روش های درمان

هیپرپلازی خوش خیم پروستات که بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) نیز نامیده می شود، عارضه ای شایع است که با افزایش سن مردان رخ می دهد. بزرگی خوش خیم پروستات می تواند باعث...

وجود رسوبات در ادرار

وجود رسوبات در ادرار

ادرار به طور معمول باید شفاف باشد، اگرچه رنگ آن می تواند متغیر باشد. وجود ذرات یا رسوبات در ادرار می تواند باعث تیره شدن آن شود. در بسیاری موارد، رسوبات در ادرار...