اسپاسم مثانه

به احتمال زیاد همه ی ما تاکنون با این موقعیت روبرو شده ایم که به امید رسیدن به موقع به نزدیک ترین دستشویی، پاهای خود را به صورت ضربدری درآوریم. اما تفاوت بزرگی...