سرطان مثانه مرحله 3 : آنچه که باید انتظار داشت

سرطان مثانه مرحله 3 چیست؟ سرطان مثانه می تواند به بافت های مجاور گسترش پیدا کند (متاستاز) یا از خون یا سیستم لنفاوی برای گسترش به مناطق دوردست استفاده کند. سرطان...

درمان سرطان مثانه

نحوه درمان سرطان مثانه به تعدادی از فاکتورها از جمله نوع سرطان، درجه سرطان و مرحله آن بستگی دارد که در کنار وضعیت کلی سلامت و ارجحیت بیمار در نظر گرفته می شوند....