افتادگی دریچه میترال قلب (MVP)

افتادگی دریچه میترال قلب (MVP) + علائم، تشخیص و درمان

آنچه باید درباره افتادگی دریچه میترال بدانید پرولاپس یا افتادگی دریچه میترال که به عنوان سندرم کلیک-سوفل، سندرم بارلو یا سندرم دریچه فلاپی نیز شناخته می شود،...