آزمایش های سلامت و عملکرد کبد

آزمایش های سلامت و عملکرد کبد

آزمایش عملکرد کبد چیست؟ آزمایش عملکرد کبد یک آزمایش خون است که خون فرد برای بررسی آسیب کبدی و سلامت کلی کبد خون در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. سطوح برخی...

علت زردی چشم ها

بخش سفید چشم ها (صلبیه)، هنگام ابتلا به عارضه ای به نام یرقان، زرد می شوند. یکی از علت زردی چشم ها در اثر انباشه شدن ماده بیلی روبین است. در ادامه بیشتر در این باره...