سرطان مثانه مرحله 3 : آنچه که باید انتظار داشت

سرطان مثانه مرحله 3 چیست؟ سرطان مثانه می تواند به بافت های مجاور گسترش پیدا کند (متاستاز) یا از خون یا سیستم لنفاوی برای گسترش به مناطق دوردست استفاده کند. سرطان...