درد مثانه ، علت و درمان

چه زمانی درد مثانه رخ می دهد؟ دلایل اصلی درد مثانه چیست و چگونه می توان از آن پیشگیری کرد و یا درد مثانه را درمان کرد. مثانه، اندامی توخالی در نیمه تحتانی شکم است...