جراحی برداشتن مثانه

جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی چیست؟ جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی، جراحی برداشتن مثانه است. در مردان، جراحی برداشتن کل مثانه (سیستکتومی ریشه ای) معمولا...

جراحی مثانه

جراحی مثانه

جراحی مثانه، روش جراحی لاپاروسکوپی رباتیک مثانه نسبت به سیستکتومی ریشه ای (برداشتن مثانه با استفاده از برش شکمی نسبتا بزرگ) مزایایی دارد، برای مثال زمان بهبودی...