پرکاری مثانه در کودکان

پرکاری مثانه در کودکان، نوع به خصوصی از بی اختیاری مثانه، عارضه ای شایع در دوران کودکی است که به صورت احساس نیاز فوری، ناگهانی و غیر قابل کنترل به ادرار تعریف می...