بی اختیاری ادرار در بارداری

تکرر ادرار، یکی از نشانه های اولیه بارداری است. نشت ادرار یا بی اختیاری ادرار ، یکی از علائم شایع در طول بارداری و پس از آن نیز به حساب می آید. حدود 54.3 درصد از زنان...

علت بی اختیاری ادرار

در این مطلب در ادامه مطالب مربوط به بی اختیاری ادرار به علت بی اختیاری ادرار می پردازیم. بی اختیاری ادرار زمانی اتفاق می افتد که دفع و نگه داری استاندارد ادرار...

بی اختیاری ادرار چیست؟

بی اختیاری ادرار یعنی بدون اختیار ادرار کردن. این یک مشکل شایع بوده و میلیون ها نفر را تحت تاثیر خود قرار داده است. انواع بی اختیاری ادرار شامل: بی اختیاری ادرار...