سندرم دم اسبی ، علائم ، تشخیص و درمان

سندرم دم اسبی چیست و چگونه درمان می شود؟ در انتهای پایینی نخاع، دسته ای از ریشه های عصبی به نام دم اسب وجود دارد. این دم اسب با مغز در ارتباط است، سیگنال های عصبی...