لاپاراسکوپی چیست و چگونه برای آن آماده شویم

لاپاراسکوپی چیست و چگونه برای آن آماده شویم؟

لاپاراسکوپی روشی تشخیصی-جراحی است که برای معاینه اندام های داخل شکم به کار می رود. این روش، کم خطر و با تهاجم حداقلی است که تنها نیاز به برش های کوچک دارد....