مشکلات پروستات و مثانه

ارتباط مشکلات پروستات و مثانه

پروستات، غده ای است که تنها در مردان وجود داشته، تقریبا اندازه یک گردو بوده و زیر گردن مثانه قرار دارد. این اندام، اطراف مجرای ادراری را احاطه کرده است. مشکلات...

سالمندان و مشکلات پروستات

افراد سالمند و مشکلات پروستات

با افزایش سن مردان و ورود به سنین سالمندی ، احتمال ابتلای آن ها به مشکلاتی چون مشکلات پروستات از جمله بزرگی پروستات بیشتر می شود. این بدین معنی است که شانس...