انواع گروه خونی

انواع گروه های خونی و آنچه باید بدانید

گروه های خونی چیست؟ مقدار خون موجود در بدن یک فرد به اندازه بدن او بستگی دارد. به علاوه، ترکیب خون در بدن افراد با هم متفاوت است. این تفاوت در ساختار خونی باعث...

تست کراتینین خون

تست کراتینین خون چیست؟ تست کراتینین خون سطح کراتینین موجود در خون را اندازه گیری می کند. کراتینین، محصول زائدی است و زمانی تشکیل می شود که کراتین، که در ماهیچه...