تست یورودینامیک در تهران

تست یورودینامیک در تهران

تست یورودینامیک اغلب برای ارزیابی عملکرد مجاری ادرار و مثانه انجام می شود. ما در کلینیک یادمان تست نوار مثانه یا یورودینامیک را به صورت تخصصی و حرفه ای ارائه می...