آلزایمر در سالمندان

آلزایمر در سالمندان

آلزایمر در سالمندان چیست؟ بیماری آلزایمر در سالمندان یک اختلال مغزی است که به آرامی حافظه و مهارت های تفکر و در نهایت توانایی انجام ساده ترین کارها را از بین می...