تست نوار مغز کودکان تهران

تست نوار مغز کودکان یا الکتروانسفالوگرام چیست؟ تست نوار مغز کودکان یا الکتروانسفالوگرام (EEG)، آزمونی است که فعالیت الکتریکی درون مغز (امواج مغزی) را اندازه گیری...