آمادگی برای تست نوار مثانه یا یورودینامیک

در زیر مواردی را بیان می کنیم که بیماران قبل از انجام تست نوار مثانه یا آزمایش یورودینامیک باید بدانند. توجه: در زیر پیشنهادات کلی را ارائه کرده ایم. هر بیماری که...