تست نوار مغز

تست نوار مغز چیست؟

تست نوار مغز (EEG)، تستی است که برای ارزیابی فعالیت الکتریکی مغز به کار می رود. سلول های مغزی از طریق ایمپالس های الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. EEG می...