درمان خروپوف یا خرناس

پایان دادن به خروپف یا خرناس + علت و درمان خانگی

چگونه خروپف را متوقف کنیم خروپف یا خرناس مشکل رایجی است که با مرتعش شدن بافت مجرای تنفسی فوقانی اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود که فرد هنگام خواب با صدای بلند نفس...