تاثیر مشروبات الکلی بر قلب

تاثیرات الکل بر روی قلب انسان

الکل چیست؟ الکل یک داروی “آرام بخش” است، به این معنی که کنترل مغز بر بدن را کند می کند و هم چنین می تواند بر عملکرد قلب تاثیر بگذارد. حتی مقدار کمی از آن می...