انواع اختلالات ارتباطی یا مشکلات ارتباطی

اختلالات ارتباطی (Communication disorders_CD) به مشکلاتی در زبان، گفتار، ارتباط کلامی و غیرکلامی مربوط می شود. اختلالات ارتباطی شامل اختلال در درک زبان، گفتار، نشانه های...

بیماری هانتینگتون و مشکلات عصب

بیماری هانتینگتون ، یک بیماری ارثی است که باعث تحلیل سلول های عصبی مغز می شود. بیماری هانتینگتون، تاثیر گسترده ای بر روی توانایی های عملکردی فرد دارد و معمولا...