پیشگیری از برونشیت

بیماری برونشیت چیست؟ علائم، درمان و پیشگیری

برونشیت چیست؟ برونشیت عارضه ای است که علائمی بین سرماخوردگی و ذات الریه دارد. علائم برونشیت، سرفه مکرر همراه با مخاط، خستگی، تب و صدای خس خس هنگام تنفس باشد....