الکترومایوگرافی (EMG) و تست هدایت عصبی (NCS)

الکترومایوگرافی (EMG) و تست هدایت عصبی (NCS)

تست هدایت عصبی

تست عملکرد مثانه

تست عملکرد مثانه که تست نوار مثانه و همچنین تست یورودینامیک نیز نامیده می شود، به تعیین وضعیت عملکرد مثانه کمک می کند. این تست ها روی توانایی مثانه در نگه داشتن...

تست نوار عصب در تهران

تست نوار عصب در تهران

الکترومایوگرافی (EMG) یا تست نوار عصب، یک روش تشخیصی برای ارزیابی سلامت ماهیچه ها و سلول های عصبی است که عضلات را کنترل می کند. این سلول های عصبی، نورون های حرکتی...