نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله چیست

نوار عصب و عضله (EMG) یک تکنیک پزشکی الکترو دیاگونیک برای ارزیابی و ثبت فعالیت الکتریکی تولید شده توسط عضلات اسکلتی است. نوار عصب و عضله با استفاده از ابزاری به...

تست نوار عصب

در صورتی که ماهیچه های شما دچار درد یا ضعف می شوند و دلیل آن را نمی دانید می توانید با انجام چند آزمایش علل آن را پیدا کنید. اولین آزمایش تست نوار عصب یا...

کلینیک تست نوار عصب و عضله

یادمان تب کلینیک تخصصی تست نوار عصب و عضله در تهران ، تست نوار عصب و عضله یا الکترومیوگرافی (EMG) پاسخ عضله یا فعالیت الکتریکی را در پاسخ به یک تحریک عصبی عضله...