سکته چشمی چیست

علائم و درمان سکته چشمی

سکته چشمی چیست سکته چشمی اصطلاحی برای شرایطی است که در آن شریان خونرسانی به شبکیه مسدود می شود. نام پزشکی سکته چشمی “انسداد شریان شبکیه” است. عامل انسداد،...