بی اختیاری ادرار در بارداری

تکرر ادرار، یکی از نشانه های اولیه بارداری است. نشت ادرار یا بی اختیاری ادرار ، یکی از علائم شایع در طول بارداری و پس از آن نیز به حساب می آید. حدود 54.3 درصد از زنان...

علائم بی اختیاری ادرار چیست؟

در مطلب قبل به تعریف بی اختیاری ادرار پرداختیم؛ در این مطلب سعی می کنیم تا علائم بی اختیاری ادرار را معرفی کنیم تا در صورت مشاهده برای معاینه به کلینیک مراجعه...