متخصص اورولوژی

با توانایی های متخصص اورولوژی آشنا شوید

متخصص اورولوژی پزشکی است که در حوزه اختلالات سیستم ادراری زنان و مردان و نیز اندام های تناسلی مردان تخصص دارد. اندام هایی که تحت حوزه کاری متخصص اورولوژی قرار...