اسکیزوفرنی کودکان

اسکیزوفرنی کودکان + علائم، تشخیص و درمان

اسکیزوفرنی در دوران کودکی اسکیزوفرنی کودکان شکل نادری از اسکیزوفرنی و یک بیماری سلامت روان است. بروز اولین علائم در اسکیزوفرنی زودرس، قبل از رسیدن به سن 13...

علائم بیماری دوقطبی

علائم بیماری دوقطبی و اسکیزوفرنی + درمان

علائم بیماری دوقطبی و اسکیزوفرنی ؛ اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی بیماری های روانپزشکی هستند که در کنار برخی ویژگی های مشترک، در برخی علائم متفاوت هستند. اختلال...

شیدایی چیست؟

شیدایی چیست؟

شیدایی یک وضعیت روانی است که باعث می شود فرد احساس سرخوشی بی دلیل، بیش فعالی و هذیان کند. شیدایی (یا دوره های شیدایی) یکی از علائم شایع اختلال دوقطبی است. شیدایی...