شیدایی چیست؟

شیدایی چیست؟

شیدایی یک وضعیت روانی است که باعث می شود فرد احساس سرخوشی بی دلیل، بیش فعالی و هذیان کند. شیدایی (یا دوره های شیدایی) یکی از علائم شایع اختلال دوقطبی است. شیدایی...