بیماری نورون حرکتی فوقانی

بیماری نورون حرکتی فوقانی

در صورتیکه به بیماری نورون حرکتی بالایی مبتلا شده اید، به این معنی است که سلول های عصبی خاصی که به حرکت شما کمک می کنند، آسیب دیده اند. داروها و درمان‌های مختلف...