نمونه برداری مثانه یا بیوپسی، بافت برداری

نمونه برداری از مثانه چیست؟ نمونه برداری از مثانه یک عمل جراحی تشخیصی است که در آن پزشک سلول ها یا بافت مثانه را خارج می کند تا در آزمایشگاه آزمایش شود. دراین عمل...