4 گونه از انواع بی اختیاری ادرار

4 گونه از انواع بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار، مشکلی شایع در میان افراد سالمند است. مراقبت از یک سالمند درگیر بی اختیاری ادرار، می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. انواع بی اختیاری ادرار می...

بی اختیاری ادرار در بارداری

تکرر ادرار، یکی از نشانه های اولیه بارداری است. نشت ادرار یا بی اختیاری ادرار ، یکی از علائم شایع در طول بارداری و پس از آن نیز به حساب می آید. حدود 54.3 درصد از زنان...