تست ادرار برای تشخیص مواد مخدر

تست ادرار برای تشخیص مواد مخدر چگونه است؟ تست ادرار، که با عنوان غربال گری ادرار برای تشخیص اعتیاد یا UDS نیز شناخته می شود، یک آزمایش بدون درد است. ادرار شما جهت...