ارتباط تاری دید با بیماری های مغز و اعصاب

ارتباط تاری دید با بیماری های مغز و اعصاب

اختلالات عصبی و از دست دادن بینایی سلامت عصبی و بینایی بسیار به هم وابسته هستند. گاهی کاهش بینایی، تاری دید و دوبینی نمونه ای از علائم وجود یک بیماری زمینه ای...

تست نوار عصب چشم

تست نوار عصب چشم چیست؟ تست نوار عصب چشم یا پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی، عبارتند از الکتروفیزیولوژیک پتانسیل‌های تحریک بینایی به کمک محرک‌های بینایی از جمله...