بی اختیاری ادرار در بارداری

تکرر ادرار، یکی از نشانه های اولیه بارداری است. نشت ادرار یا بی اختیاری ادرار ، یکی از علائم شایع در طول بارداری و پس از آن نیز به حساب می آید. حدود 54.3 درصد از زنان...

تست یو دی اس یا تست نوار مثانه

تست یو دی اس چیست؟ تست نوار مثانه یا تست یورودینامیک که با عنوان تست یو دی اس نیز شناخته می شود یک روش تشخیصی است که به صورت سرپایی در مطب پزشک انجام می شود. برای...

تست نوار مثانه

کلینیک تست نوار مثانه در تهران

قبل از توضیح تست نوار مثانه و انجام تست نوار مثانه در کلینیک تهران ابتدا کمی با سیستم مثانه و مجاری ادراری آشنا شوید. دستگاه ادراری، سیستم تخلیه بدن برای از بین...

گرفتگی یا انسداد در مجرای خروجی مثانه

گرفتگی یا انسداد در خروجی مثانه (BOO یا Bladder outlet obstruction) وقتی اتفاق می افتد که انسدادی در پایه (جایی که در آن مجرای ادرار به مثانه می پیوندد) یا گردن مثانه ایجاد شده...