پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر

پاپ اسمیر که تست پاپ نیز نامیده می شود، روشی برای غربالگری سرطان دهانه رحم است. در واقع برای بررسی وجود سلول‌های سرطانی و پیش‌سرطانی از این آزمایش کمک گرفته می...