درمان دستشویی رفتن زیاد

اگر تاکنون از خود پرسیده اید هر چند وقت یک بار در روز باید به دستشویی مراجعه کرد، شما تنها نیستید. تعداد دفعات ادرار زیاد یا کم، در واقع نشانه مهمی از سلامت عمومی...