تعویض دریچه آئورت قلب

تعویض دریچه آئورت قلب + ریسک ها و ریکاوری

تعویض دریچه آئورت نوعی جراحی قلب باز است که برای درمان مشکلات دریچه آئورت قلب انجام می شود. دریچه آئورت ارسال جریان خون را از قلب به سایر قسمت های بدن کنترل می...