تفاوت ام آر ای و نوار مغز در چیست؟

روش‌های تشخیصی بسیاری وجود دارد که در آنها از ابزار تشخیصی گوناگون با عملکردها و کاربردهای مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها تحول عظیمی را در دانش پزشکی...