فیزیوتراپی فلج مغزی

فیزیوتراپی فلج مغزی

فیزیوتراپی فلج مغزی چه راه کارهایی را برای بیماران ارائه می کند؟ فیزیوتراپی فلج مغزی می تواند به کاهش درد، سفتی عضلانی و بهبود قابلیت حرکت کمک کرده و از مشکلات...