تمرین کگل برای مردان

تمرین کگل برای مردان

تمرین کگل برای مردان

5 تمرین و درمان مثانه پرکار در زنان

در این مقاله به بررسی 5 تمرین و روش درمانی عالی برای مثانه پرکار در زنان می پردازیم. یک مشکل جدی! بگذارید با آن روبرو شویم: مثانه پرکار (OAB) می تواند بسیار...

بی اختیاری ادرار : تمرینات کگل برای ماهیچه های لگن

تمرینات کگل ، یکی از بهترین روش های طبیعی برای کنترل بی اختیاری ادرار است. این تمرینات، ماهیچه های کف لگن، که از مثانه محافظت می کنند را تقویت می کنند. این حرکات...

درمان مشکلات مثانه و کنترل آن

در این مقاله در ادامه بخش اول به بررسی درمان مشکلات مثانه می پردازیم. در قسمت اول این مقاله گفتیم که دستگاه ادراری به منظور عملکرد درست خود نیاز دارد که عصب ها و...