توهم در خواب چیست

خواب، رویا و توهم در خواب آنچه باید بدانیم

چرخه خواب مجموعه ای از حالات گذار یا انتقال است که در طول ساعاتی که شما می خوابید تکرار می شوند. این که افراد نوعی از توهم در خواب یا بعد از بیداری تجربه کنند...

علائم بیماری دوقطبی

علائم بیماری دوقطبی و اسکیزوفرنی + درمان

علائم بیماری دوقطبی و اسکیزوفرنی ؛ اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی بیماری های روانپزشکی هستند که در کنار برخی ویژگی های مشترک، در برخی علائم متفاوت هستند. اختلال...